Návrat do Dodge City

Datum konání: 4.7.2008 - 18.7.2008

tabor2008-088...Kdo byl jednou na dobytčím trhu mi dá jistě za pravdu, že taková podívaná se nevidí každou chvíli. A co teprve když se jedná o největší trh na divokém západě. Přesně takový se totiž letos konal přímo ve městě Dodge City. Čtyri nejzámožnější rančeři sehnali svá stáda, najali hordu poctivých honáků a snažili se během čtrnácti dní projít nebezpečím nabitým územím, s co možná nejmenšími ztrátami tak, aby si té parády užili ve zdraví a zmnohonásobili své zisky. To, že honáci nejsou žádná másla museli dokazovat každičký den své pouti. Museli se vypořádat s bandity, indiány, přírodními živly a mnohdy i sami se sebou, aby vytrvali a dosáhli kýženého cíle. Nutno dodat, že ještě dnes se vypráví v Dodge City historky o tom jak duněla země když se tyto čtyri skupiny nenadále vynořily z prachu prérie s několika tisíci-hlavými stády před sebou. Také mají místní stále v paměti dobrodružné historky, kterými je oni stateční mužové a ženy v Saloonu nad sklenkou Kolalokovy limonády častovali. Ano dobytčí trh je velkým svátkem pro naše město a ten letošní se do kroniky Dodge City zapsal jako největší...

Galerie

Vytvořil Ondřej Vašíček
Přihlásit