Tábory

Návrat do Dodge City

Galerie | Datum konání: 4.7.2008 - 18.7.2008

tabor2008-088...Kdo byl jednou na dobytčím trhu mi dá jistě za pravdu, že taková podívaná se nevidí každou chvíli. A co teprve když se jedná o největší trh na divokém západě. Přesně takový se totiž letos konal přímo ve městě Dodge City. Čtyri nejzámožnější rančeři sehnali svá stáda, najali hordu poctivých honáků a snažili se během čtrnácti dní projít nebezpečím nabitým územím, s co možná nejmenšími ztrátami tak, aby si té parády užili ve zdraví a zmnohonásobili své zisky. To, že honáci nejsou žádná másla museli dokazovat každičký den své pouti. Museli se vypořádat s bandity, indiány, přírodními živly a mnohdy i sami se sebou, aby vytrvali a dosáhli kýženého cíle. Nutno dodat, že ještě dnes se vypráví v Dodge City historky o tom jak duněla země když se tyto čtyri skupiny nenadále vynořily z prachu prérie s několika tisíci-hlavými stády před sebou. Také mají místní stále v paměti dobrodružné historky, kterými je oni stateční mužové a ženy v Saloonu nad sklenkou Kolalokovy limonády častovali. Ano dobytčí trh je velkým svátkem pro naše město a ten letošní se do kroniky Dodge City zapsal jako největší...


Zachraňta Kraflona

Galerie | Datum konání: 10.8.2007 - 24.8.2007

DSC02983V letošním roce se Staré Hamry dočkaly jednoho z největších srazů ochranců přírody. Toto setkaní si nedalo za cíl nic menšího než záchranu tvora, který byl spatřen jen několikrát v průběhu posledních dvou staletí a zlí jazykové dokonce tvrdili, že byl již díky stále se zmenšujícím plochám opravdu volné přírody, zcela vyhuben. Tento živočich se zove Kraflon. Kromě tohoto jistě bohulibého plánu se také milí ochránci rozhodli uchránit před osudem vyhynutí i mnoho jiných druhů, kterým sice ještě hrozba přímého vyhubení nehrozí, avšak povážlivě se jejich řady tenčí. Po čtrnáct dní tedy hořel lítý přesto férový a mnohdy spíše kamarádský boj o záchranu co možná největšího počtu živočišných druhů a hledání stop, které by vedly k odhalení míst, kde přebývá tajemný Kraflon. Na svých cestách museli naši dobrodruzi čelit mnohým nebezpečenstvím, nástrahám lesů, vod i nebe, nicméně všichni, pokud mohu soudit, se s úklady samotné matky přírody popasovali s vervou a ze sveřepého boje vyšli se ctí. Závěrem bych dodal, že díky statečnosti expedic bylo zachráněno na několik stovek živočichů a odhaleno bylo i místo, kde se vyskytuje Kraflon.


Mušketýři

Galerie | Datum konání: 28.7.2006 - 11.8.2006

img00098Ve dnech 28.7. až 11.8. se malebná louka obklopená jehličnatým lesem na Starých Hamrech proměnila ve výcvikové středisko kadetů, kteří se chtěli stát příslušníky nejelitnější jednotky v zemi, královými mušketýry. Každý ze čtyř oddílů, čítající 15 kadetů provázeli na zocelující, zábavné, ale i poučné cestě jejich výcvikem 3 zkušení kapitáni - mušketýři.

I když osobní stráží samotného krále se mohl stát pouze jeden oddíl, všichni kadeti se během výcviku naučili mnoho zajímavých a užitečných věcí jako jsou základy zdravovědy a první pomoci, získali základní dovednosti k přežití v přírodě, kam patří rozdělání ohně, vypalování nádoby ze dřeva, naučili se různé druhy uzlů a Morseovu abecedu, ale hlavně našli nové kamarády, zažili pocit společného úspěchu, radosti z vítězství i z dobře vykonané práce, pocit soudržnosti a přátelství. Pochopili, že příroda jim může dát hodně dobrého a naučili se, jak jí to mohou vrátit.

Díky společné snaze všech kadetů i mušketýrů se nám podařilo prožít na Starých Hamrech dalších nezapomenutelných 14 dní, jejichž vyvrcholením bylo pasování všech kadetů do stavu mušketýrského. Tábor sice skončil, ale vzpomínky, nevšední zážitky a navázaná přátelství si každý vzal s sebou do života. S koncem léta si malí i velcí táborníci kladli stejnou otázku: “Jaká nová dobrodružství nás na Starých Hamrech čekají následujícím roce?“ Nechte se překvapit. :)


Po všech mořích světa

Galerie | Datum konání: 12.8.2005 - 26.8.2005

img00023V letošním roce jsme vyměnili dolinu u Dzbele za malebné prostředí základny na Starých Hamrech ležící uprostřed chráněné krajinné oblasti Beskydy. Tento kout světa se měl zanedlouho stát svědkem jednoho z největších námořních dobrodružství v dějinách. Posádky čtyř lodí Bolia, Viktorie, Modrého delfína a Sunny Day se zde sešly, aby podnikly cestu kolem světa v co nejkratším čase. Na vítěze čeká věčná sláva a kdo ví, možná i něco víc…

Námořníci se pod vedením zkušených kapitánů pustili do boje s vodním živlem opravdu s vervou každý den urazili hezký kus cesty. Na naše odvážlivce čekalo na cestě mnoho překvapení a úkolů, se kterými se museli vypořádat, pokud chtěli pokračovat dále. K jejich zdolání nebylo potřeba mít vždy jen silné paže, bystré oko, nebojácnou duši nebo zručné ruce, ale bylo nutné také využívat znalostí a důvtipu. Osvědčila se mimo jiné například znalost Morseovy abecedy, vázání uzlů nebo zdravovědy.

Všechny posádky strastiplnou cestu zdolaly na výbornou a dorazily do cíle. Navíc během plavby objevily ostrov pokladů, a tak se námořníci obohatili nejen o zážitky, ale i o část pirátského jmění. Nezbývá tedy nic než dodat, že ač byl tento závod opravdovou bitvou, nebylo v ní poražených, ale pouze vítězů.


Cestování po hvězdách

Galerie | Datum konání: 1.8.2004 - 14.8.2004

img00046"Základno Dzbel, hlásím, že rakety Ardom, Altair14, Sedna a Koblížek jsou připraveny ke startu…" 
"Rozumím, začínáme odpočítávat…" 
"tři" 
"dva" 
"jedna" 
"START!" 
V tomto okamžiku vyrazily posádky čtyř vesmírných lodí pojmenovaných po domovských planetách na vědeckou, téměř záchranou misi. Jejich planety už pomalu vyčerpaly všechny zdroje a začaly se stávat pustými. Úkolem našich hrdinů bylo navštívit několik jiných světů, seznámit se s jejich kulturou, zvyky či technologiemi a podat o tom na svých planetách zprávu, nebo ji obohatit (s laskavým svolením hostitelů) o nějaké vzorky, které snad pomohou jejich skomírající domovy zachránit. Tak tímto raketovým startem započala letošní celotáborová hra. Pokud máte zájem sledovat další osudy našich malých hvězdoplavců, tak jak to na táboře skutečně vypadalo, snad vám poslouží výňatky z táborové kroniky.


2003 Dzbelfest aneb festival divadelních společností

Galerie | Datum konání: 3.8.2003 - 16.8.2003

img00006V tomto roce stabilizovaný tým vedoucích připravil pro děti festival divadelních forem: DZBELFEST 2003. Na naše staré známé tábořiště přijely 4 divadelní soubory DEMAFOR, HERMELÍN, LDS (Loutková divadelní společnost) a SILNÁ TŘINÁCTKA. Porota pro ně připravila náročné úkoly. Tyto soubory musely například během pár hodin vymyslet a nacvičit divadelní hororové nebo komediální představení, některé kousky musely zahrát pantomimicky, nebo také formou baletu. Mimo tato, řekněme ryze divadelní čísla, soutěžily soubory také ve fyzicky (turnaje míčových hrách, bojovkách atd.) a intelektuálně náročných disciplínách. Tento rok byl ve znamení velkého horka a sucha. Velkým zážitkem bylo, že se v noci po tábořišti pohybovalo opuštěné hladové lišče, které bylo statečnými vedoucími odchyceno a předáno do péče místního lesníka.


Kouzelnická škola Vědamoud

Galerie | Datum konání: 4.8.2002 - 17.8.2002

Mezi všemi zajímavými návrhy pro celotáborovou hru na tento rok nakonec vyhrálo téma kouzelnické. Celý tábor se proměnil v kouzelnickou školu Vědamoud (zkratka slov vědomosti a moudrosti), vedoucí v kouzelnické mistry a děti v kouzelnické učně, které jsme rozdělili do 4 kolejí. Tentokrát nám počasí nepřálo a tak naše fotografie jsou poněkud ponuřejší než jsme chtěli. I přesto, že obloha byla téměř stále zatažená, jsme stihli výlet do blízkých jeskyní a na nákupy do městečka Konice. Během tábora také děti plnily různé kouzelnické zkoušky, které měly vypsány a evidovány ve své učňovské knížce a na konci tábora se naprosté většině dětí podařilo splněním zkoušek dosáhnout nejnižšího mistrovského stupně vzdělání, čímž s velikými fanfárami postoupil z učně na kouzelníka.


2001 - Dodge City - Letní honácké dobrodružství

Galerie | Datum konání: 5.8.2001 - 18.8.2001

V tomto roce jsme se rozhodli, že celý tábor bude mít podobu "dobytkářské éry amerického západu". Na začátku jsme se pomocí časové a prostorové smyčky přenesli do oblasti Dodge city kolem roku 1840. Děti byly rozděleny do čtyř rančů (ranč Drsňáka Henryho, ranč Od Býčího potoka, ranč U Zapadajícího slunce, ranč Greenhornů). Během 14-ti dnů děti, pomocí her a soutěží, postupovaly po dobytkářské cestě směrem k Dodge city a stádo se jim buď rozrůstalo, nebo zmenšovalo (po takovém nočním útoku banditů se některé ranče nestačily divit). Za vítězství ve hře mohli rančeři získat (a ztratit) nejen pár kusů dobytka do svého stáda, ale i dolary pro svůj ranč nebo pro svou potřebu. Ty pak na konci tábora společně utratili v saloonu, kde bylo možno za získané dolary nakoupit si upomínkové předměty, hračky, sladkosti nebo oblíbené nápoje.


Vytvořil Ondřej Vašíček
Přihlásit