Římská říše

Datum konání: 30.7.2010 - 13.8.2010

tabor2010-344Roku 2010 (30.7.-13.8.2010) jsme se vrátili v čase o 2200 let zpět a to do období Římské říše. Do časů mocných císařů, hrdiných legií, bojů s barbarskými kmeny, období rozkvětu sochařství, architektury a vědy. Prvním úkolem bylo postavit silné opevnění, které udrží nepřátele před branami Říma. V rámci této stavby vznikly také řemeslné osady, kde si naši malí obyvatelé Říma vyzkoušeli práci na hrnčířském kruhu, odlévání cínových mincí, kovářské práce, stavbu pece pro vypalování výrobků z hlíny nebo na pečení chleba, tvorbu měděných šperků a jiné. Poté nastaly pro Řím kruté časy a tak se každý svobodný občan musel stát součástí legie. A protože římané v boji vynikali, brzy přešli z obrany do útoku a krok za krokem si podmaňovali nová a nová území. Po těchto válečných úspěších byly legie v Římě oceněny samotným císařem a na jejich počest se konaly velkolepé slavnosti.

Galerie

Vytvořil Ondřej Vašíček
Přihlásit